Arrangementer → Vis arrangement
Generalforsamling den 24 januar 2020
24-01-2020 kl. 19:00 - 22:00 Senior
Pris: 40 kr for spisning


Indkaldelse til generalforsamling 2020
Sportsfiskerforeningen Pirken afholder ordinær generalforsamling fredag den 24. januar 2020 kl. 19.00 i foreningens lokaler ”Fjordhuset” i Vestre fjordpark, 9000 Aalborg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
    - Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
     (gerne pr. mail til pirken1956@gmail.com)
6. Valg af formand.
     - Allan Schiby
7. Valg til bestyrelse.
    - Flemming Nielsen
     - Søren Linnemann
     - Hans Ole Pedersen
8. Ekstra ordinært valg til bestyrelse.
    - Torben Hinge ønsker at udtræde.  
9. Valg af suppleant.
    - Henrik Nielsen
10. Ekstra ordinært valg af suppleant.
     -John Larsen indtræder evt. i bestyrelsen
11. Valg af revisor.
    - Hans Ole Pedersen
10. Eventuelt.
     - Uddeling af års præmier
Efter generalforsamlingen er der traditionen tro gule ærter med pølse/flæsk
til den nette sum af kr. 40,- pr. kuvert.
Tilmelding til spisningen senest 16. jan.
Pr. mail til
pirken1956@gmail.com ”mrk. Generalforsamling”
P.B.V
Allan Schiby

Sportsfiskerforeningen Pirken ønsker alle en rigtig god jul og et lykkebringende nytår