Foreningen → Generalforsamling 2018
Indkaldelse til generalforsamling 2018
Sportsfiskerforeningen Pirken afholder ordinær generalforsamling fredag den 26. januar 2018 kl. 18.00 i foreningens lokaler ”Fjordhuset” i Vestre fjordpark, 9000 Aalborg


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
    Forslag skal være formanden i hænde sensest 8 dage før generalforsamlingen.
     (gerne pr. mail til pirken1956@gmail.com)
6. Valg af formand.
     Allan Schiby
7. Valg til bestyrelse.
    Flemming Nielsen
     Hans Ole Pedersen
     Søren Linnemann
8. Valg af suppleant.
    Henrik Nielsen
    Thomas Birket Smith
9. Valg af revisor.
    Hans Ole Pedersen
10. Eventuelt.
      Herunder udeling af årspræmier


Efter generalforsamlingen er der traditionen tro gule ærter med pølse og flæsk
til den nette sum af kr. 40,- pr. kuvert.

Tilmelding til spisningen senest 16. jan.
Pr. mail til
pirken1956@gmail.com ”mrk. Generalforsamling”
 
P.B.V
Allan Schiby

Sportsfiskerforeningen Pirken ønsker alle en rigtig god jul og et lykkebringende nytår