Foreningen → Bestyrelsesmøder
Referat / Uddrag
Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:9/2 2017
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan-Torben S.- Flemming – Torben H. – Søren – Per B. -
Fraværende: Peter – Johnny - Henrik
1.Formanden Allan
Referat fra 1/12 oplæst/godkendt
Ny suppleant: Thomas Birket-Smith
2.Åen Flemming
Der er aftalt med Vagn/Anders
Om udbedring af div. spang ved Lerkenfeld å når vejret tillader.
3.Kasserer Torben
Kunne oplyse at der stadig var Seniorer og juniorer som ikke har betalt
Præmie til største fisk.
Bestyrelsen er enig i der kun uddeles præmie til medlemmer som har betalt til tiden
4.HavetTorben H.
Bestyrelsen byder velkommen til Torben Hinge som nyt medlem
TH. arbejder videre og vil i samarbejde med Knud finde gode
løsninger/samarbejdspartner
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B.
Outdoor Messen.
Var et kæmpe hit med mange besøgende på standen
Som fik prøvet hvad fluebinding og fluekast erVores røget ørred fik meget ros
Deltagelsen i vor konkurrence " GÆT EN FISKS VÆGT og LÆNGDE " var meget stor
1. præmie hjul til værdi 995,00
2.præmie gavekort kr. 200,00
3.præmie gavekort kr. 100,00
Begge til Jægeren & Lystfiskeren
Vinderne får direkte besked