Foreningen → Bestyrelsesmøde 4. oktober 2018
Uddrag Referat
Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent/ordstyrer: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato: 4/10- 2018
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende:Allan-Flemming-Torben-Johnny-Torben H.-Per B.-Hans Ole.
Fraværende:Peter-Søren.
1.Formanden Allan (AS): Referat fra d. 23/8 – 2018 ingen kommentarer.
Suppleant emne blev diskuteret, AS. Arbejder videre med sagen.
AS havde fået tilbagemelding vedr. sæl i Lerkenfeld Å at mængden af indberetninger ikke var relevant for en regulering pt. Bestyrelsen vil fremadrettet opfordre alle medlemmer der ser sælen i Åen om at indberette via linket på hjemmesiden, samt Facebook.
AS arbejder videre med undersøgelse fra mødet d.20/9 hvad det vil indebærer med et evnt. differenceret medlemskab med DSF vil indebære for både medlemmer samt lodsejere.
2.Åen Flemming (FN): FN. Vil kontakte kommunen i forbindelse med grødeskæring samt bredden på åen, hvor han opfordrer den ansvarlige til en gennemgang af åens beskaffenhed.
Endvidere bør der kikkes på grødeopsamlingen på det yderste stykke som FN mener skal tømmes lidt oftere.
3.Kasserer Torben (TS) Kassereren kunne meddelte at medlemstallene så rimelige ud.
TS udsender 1/12 2018 medlemskort og opfordrer i den forbindelse bestyrelsen til hvis der skal medsendes ekstra skrivelser skal dette være tilsendt TS senest 15/11 samt skrivelsen skal være i A5 format.
4.Havet Torben(TH). I forbindelse med div. havture blev dette diskuteret en del.
Samarbejdet med Snøren skal være på plads inden d. 15/11 2018.
TS / AS arbejder videre med emnet.
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per (PB). Div. aktiviteter i forbindelse med afviklingen af Vester Fjord Park åben d. 30/8 & d. 1/9 2018 blev fremlagt af PB.
Der var ikke den store tilslutning til dagene. PB mente ikke vi burde gentage aktiviteterne hvis det skulle blive aktuel til næste år.
Der var kommet en forespørgelse fra en Sanne Framlev fra Aalborg Kommune i forbindelse med noget Work shop, som PB samt bestyrelsen var enig om ikke var relevant for Pirken og som vi takker pænt nej til.
7.Eventuelt Emnet vedr. efterskolen er løst ved at Bo/Lars (fra efterskolen) kontakter AS når man planlægger fisketur med en del elever til Lerkenfeld. Det vil efterfølgende blive orienteret på hjemmesiden samt Facebook så medlemmerne ikke kører de mange kilometer og efterfølgende kolliderer med 10-12 elever.
I forbindelse med den årlige Julefrokost er dette på plads. JN planlægger frokosten og prisen bliver 75kr.
OBS: Bestyrelsen opfordrer samt medlemmer til at indrapportere hvis man ser sæler i åen. Linket ligger på hjemmesiden samt Facebook.
https://limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/
Bestyrelsesmødet sluttede i god ro og orden samt efterfølgende hyggesnak.