Foreningen → Bestyrelsesmøde 26. april 2018
Uddrag: Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent/ordstyrer: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:26/4 2018
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan-Torben-Peter-Søren-Per-Torben H.- Hans Ole.
Fraværende: Flemming-Henrik-Johnny.
1. Formanden Allan: Referat d.8/2-2018 Godkendt uden kommentarer.
A. Vedr. erhverv/ansvarsforsikring vil efter nærmere undersøgelse blive klarlagt.
B. Der rykkes for div. udvekslingskort.
C. I forbindelse med stormøde i Holstebro vedr. sæler arbejdes der stadig på en afklaring.
D. Bestyrelsen var enig om at betaling/priser/ tilrettelæggelse er nødvendig for den videre formidling af div. havture.
.
2.Åen Flemming: Der vil være arbejdstur og Åens dag d. 26/5 2018. Der vil blive satses på lidt forplejning.
Der er givet tilladelse for projektet ved Odderbækken og skal efterfølgende ud i høring. Der vil gå 4 uger og hvis der ikke er kommet indsigelser inden 14/5 kan arbejdet med div. gydebanker sættes i gang.
3.Kasserer Torben: Perioden er stille i øjeblikket, men der forventes lidt mere aktivitet, når fiskeriet bliver mere aktiv.
TS. skal fremadrettet have tilsendt div. udlæg når regningen foreligger for den videre afvikling.
4.Havet Torben H. Rammerne for havture blev diskuteret og TH. tage et møde med Snøren i forbindelse med at få lidt mere struktur på div. tilmeldinger.
Overskriften er: ”Betaling og priser for havture, tilmelding til havture”.
Rammer for havture vil i sin helhed blive udlagt på hjemmesiden.
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B.: Lystfiskerfestival d. 19-20/5 på Trekanten Aalborg Ø.
Der vil være noget gæsteoptræden af kokken Claus Holm samt fodboldspiller Kasper Pedersen. PB. luftede tanken om det ”måske” var sidste gang vi var med da tilslutningen var begrænset.
Outdoors messen i Aalborg er hver andet år og da Lystfiskerfestivalen i Aars fremadrettet vil blive afholdt hvert år, og ligger meget tæt på hinanden var der enighed om at festivalen i Aars ændres til hvert andet år fra Pirkens side. (ulige år)
I forbindelse med lystfisketurisme har ”havørred Limfjorden” valgt Hvalpsund som et pilot projekt. AS mener Pirken i den forbindelse burde tilbyde fiskeri på dagkortsalgets stykker hvilket bestyrelsen var enig om var et godt tiltag for eventuel fremtidige potentielle medlemmer.
7.Eventuelt: Der var ønske om et nyt TV, der arbejdes om der evnt. kan findes en sponsor, ellers er der givet tilladelse til at købe et nyt.